Kursavslutning år 1970 i Frostkåge

Kursavslutning år 1970 i Frostkåge

Nyhet från förr – Under årens lopp har många kurser hållits i Frostkåge. En flitig kursledare var Alva Landström som här figurerar tillsammans med deltagarna Agnes Eriksson, Eva Eriksson, Nancy Eriksson, Gunborg Marklund, Anna-Stina Flodin, Ulla Gustafsson och Ingeborg Holmgren.

En del kurser hölls i huset där Ola Lundmark bedrev affär, 15:11, i Marken där Ingeborg Holmgren bodde.

Kursavslutning år 1970 i Frostkåge

Kursavslutning år 1970 i Frostkåge

 

Glade Artur och Ebba

Nyhet från förr – ”Glade” Artur och Ebba Johansson bodde i Stålberget på 4:26. Jag minns Artur från min barndom då han kom gående och visslande efter vägen och hälsade på min farmor. Paret kom ursprungligen från Jörn och flyttade till 4:26 år 1954. Dom bodde där till 1990. Ebba var född 1909 och dog 1997, Artur var född 1907 och dog 1993 i Byske.

Artikelår: 1980

Artur och Ebba

Artur och Ebba

 

Frostkågebrand i uthuslänga

Nyhet från förr. ”Överhettat kaminrör vållade Frostkågebrand”. Den nyheten kunde man läsa i tidningen Norra Västerbotten. Branden utbröt i uthuslängan på Frostkåge 7:9 och 800 meter slang drogs uppströms i Frostkågebäcken. Årtalet är för oss okänt men är före 1968. Vet du årtalet – skriv en kommentar.

20130323_170114_LLSKartbild