Gamla ord – Undrar du vad fjärdingsman eller löslista betyder?

Här finns en länksamling till gamla ord och diskussioner. Länkarna leder till Anbytarforum.

Absolvera
Admonnerad
Algulera
Allmoge
Amelerat
Animism
Annotation
Approbera
Attest
Attesterad
Avangerad / Avancerad
Avgärda
Avisbrev
Avmönstring
Avvittring
Backstuga
Banbevis
Barnfödd
Barnpenning
Begiven
Belöningsbok
Benefierad
Bergstorp
Besked
Beskedlig / Beskedelig / Beskiedelig
Besovit
Bestrida
Binning / Bindning
Biramskåp / Birumskåp
Bitar
Blankettkort
Blåblodig
Bock / Utbock
Bokhammare
Bol
Bolek
Bondska
Borgarmål
Bortfelder
Bosgumma
Boskapsstörtning
Bossar
Bot
Braandschouff / Brandskog
Braf / Braff
Bredåka
Brevvisare
Brottfälling / Brôddefelling / Brötfelling
Brudbibel
Brudebarn
Brudgåva
Brudheder
Bryggekätill
Bråk
Bränna
Brännvinspanna
Brännvinsskatt
Brännvins nytappningsmannen
Brödlag
Buldansäck
Buongelappar
Buttstör / Buutstöör
Byggningstunna
Byordning
Bårlist
Böjelse
Bördeqvinna
Bördsbrev
Cachera
Camblott
Cambrits halsduk
Cautionsman
Cavera
Charcuteriverkstad
Chavl / Chafl (Sjal)
Comanderad
Comporterat
Condition
Confirmation
Cronologo
penningar
Custore
Dagsverke
Dalkarlsskåp
Dannedotter
Danneman
Deferera
Deja
Delineation
Demimond
Demoiselle / Mademoiselle
Differerad
Djurskjutning
Domboksutdrag
Drasselvabba
Drehfslott
Dricka
jaöl
Dryftetråg / Dröftetråg
Dräl
Dygdesam / Dygdädel
Dängjärn / Dengejern
Dässmansbössa – stöldgods
Dödvigd
Döeotte
Ebängd / ebängder
E.d.s.
Egenavel
Enfaldig
Entreprenadauktion
Envolvera
Examina
Fadder
Fadren
Fasta
Fattiglapp
Fattigpollett / Tiggarpollett
Fattig, fri
Femtiondelsbeskattning år 1599
Fennik /Fennika
Ferentin
Fjaskig
Fjärdingsman = 1/4 man?
Flicka
Flåget
Fläckföra
Fläsktrassel
Fnuggagräs?
Fodring
Foudral
Framkammare
Frejd / Fräjd / Frägd
Fruntimmersbibelsällskapet
Fru / fröken
Frälsejord
Främmande
Fränka
Fyrk / Fyrktal
Fånig
Fälle-eld
Fängnålsknippe
Färdspann
Fästekvinna / Hustru / Kvinna / Änka
Fästningsverk
Fätå
Födes af medlidande
Födomål
Födorådstagerska, Landbonde, Syttningshjon, Seland
Följa / Föllja
Förgångs-
Förlovad/ Förlofwat / Hemförlovad
Förläst
Förmanad
Förmedlat mantal / Oförmedlat mantal
Förmyndarräkning
Förmäld
Förpantningslägenhet
Förpassad
Försedlad
Försvarlig
Försvarligen
Försvarslös
Galge, brännemärke
Gamble
Gamla / Unge
Gass = godis
Gatehus / Gatuhusfolk
Genant
Geta
Gingerlag
Gislare
Glömd
Gnytta
Godstundad
Gosse
Gosse
Grannlaga
Gratial
Gravkor
Gravöl
Grindstuga
Grovt
tal
Gräsgäld
Grötvila
Gubbe
Gårdbo
Gårdkvinna

på roten.
Gäld
Gällstämmoprotokoll
Göjemånad / Göjmånad / Göjamånad
Gök
Habbjack
Hank
Hedersdag.
Hedersmåg
Helgomässodagen
Hemgång
Hemman
Herbalåda
Herr
Herranom
Hjon
Hjulrock
Hofgång
Holians
Hollsteinsk
vagn
Honken
Horva
Humsmål, Homsmål
Hundramannaförening
Hundsfott
Husarm
Häbre
Häktningsbetyg
Häktningsbetyg
Hälftenbruk
Häradsskog
Härn (kohärn, renhärn)
Hässjetroen
Hävdad
Hölst
H-gumma
Iaschuiaren
Inhyses
Inhysesdräng
Inhysing
Insolerad
Intimation
Introduceret
Intägt = Intäkt
Jordagods
Jordbona
Jordkastad
Jäckler
Järnhäst
Kafo
Kajsa
Kangraut
Kanvas
Kapell
Kapitulation
Kasserad
Kassinettrock
Kastved
Katjärn
Klandrad
Klevgraven
Kloterunsan
Klubbskjuts
Kläckeord
Knyttebyggning
Kommitensmöte
Kona
Korsdragerska
Korskalk
Korta varor
Krag
Kransbrott
Kringstrykande
Kronobergslängd
Kronobrott
Kronofiske
Kronoskatt
Kronoutskulder
Kroppsplikt
Krubbedörr
Kryptobaptist
Kråkhacka
Kurhusattest
Kvarnjärn
Kvinnfolk
Kvinnsperson / Qwinsperson
Kvälja / Kvalde
Kyrkrot
Kyrktagen
Kåkstruken
Kämma / Kämba / Kamba
Kängskostövlar
Kätel / Kittel
Kölna / Kölnor
Köttina
Kûrser
Kompne
Labbi
Ladugårdsgods / Ladegårdsgods
Lagfart
Lagvärd
Lakun
Landsmansboställe
Lekstuga
Lell
Levision
Liderlighet
Lifvände
Ligga
lik
Likkor
Likstod / Likstol
Lik / Lijk
Lime / Limme
Littra / Littera
Livgeding
Ljusapengar
Loderne
Luka
Lumra
Luta
Långhilla
Lägenhetsägare
Lägerpiga
Lägerso / Lägersugga
Lägerstad
Lägesmål
Lägrad
Lätting
Löftesmän
Lönskaläge / Otidigt sängalag
Lös
Löse
Löslistan
Lös kvinna
Lös / Lösdriverska / Löst folk
Madame
Maga
Mala
Mamsell
Manhaftig
Manovar
Marbotäcke
Mattmoder
Medisiakos
Mesakskinn
Mjölkbiljett
Mjölmusa
Modergift
Moderänkan
Moitié
Monsieur
Moor / Modher
Morgongåva
Mullkastades
Mutter
Myrk
Måg
Måj
Mål
och trå
Mökränkning
Mölla – Kvarn
Mösalaj
Nastubynning
Nattja granna / Sorpa
Nattsäck
Nedsynt
Norrfjärding/-en
Nucian
Nummerbarn
Nämna
hästar
Nännas
Nästvikne
Nästäkle
Obebyggd
Obefaren
Obefintlighetsboken
Obefintlig / Kvarstående obefintlig / Obefintlighetsregister
Oberländer
Oeninghet
Ofrades
Ofrälse = råttor
Oförvarandes / Oförwarandes
Oklandrad
Omyndig
Onkel
Orlovsedel
Pader
Pare
Passevolans
Patajord
Pattaglytt
Pelegrinsbarn
Pickadong
Pigobarn / Pilt / Piltebarn
Plejladruns
Poeseos
Pojke
Politiesedel
Portfårer
Postulans
Potatissocker
Prebende
Principal
Priveligierad
Proband
Prowesten
Prältroskom
Prästbordet
Puneter
Pyls
Pöttestör
Quernom / Quernastadom
Rabba
Ransoning
Reder
Regarnsstrumpor
Remnål
Repartition
Restantieredovisning
Restitution
Risbitare
Rote
Roteringsstuga
Rusthållaregård
Rymd
Ryssar
Rådstufwu
Rödsle
Rökar
Sadelmakarjord
Salig
Salighetsbegär
Salpeter
Saltbalja / Saltebalg
Samborne
Samfränder
Schad / Schadis
Sedelhavande, sedelvisande
Sel, seland
Seminant
Separatist
Sid / Sidd
Sill / Strömming
Sinder / Sinner / Zinner
Sir / Sieur / Seigneur / Monseigneur
Sistlidne
Sjuksykt
Själv
Självönskelig
Skaffarfolk
Skalk / Skalkehoop
Skaptfarit
Skate
Skatte, krono och frälse
Skattpenning
Skilllingtryck
Skilsmässa
Skomakartumme
Skovelfläsk
Skrift / Skriftad
Skräppa / Skräppeblad
Skyning
Skälsland
Slangen
Slya
Slädhud
Slängkäpp
Smörräntejord
Snapperi
Snickarverktyg
Snäll
Sockenhus / Sockenstuga
Sockenlapp
Sockenman
Sockenstuvuman / Sockenstuman
Sogel, Sovel
Soldatstom
Solstycke
Solvanick
Sonbarn / Sonebarn
Spanskrör
Spektakelbiljett
Sprintarelapp
Språken
Stadsrump
Stakabytta
Stamparlön
Statsutskylder
Stegla
Stenramla
Sterbhus
Stevhuggare
Stifson / Stifdotter
Stingare
Stiufmågh
Stjufdotter / Stjufson
Stofthydda
Stolested
Stom
Strökrage
Strömås
Stubb
Stubberöd
Stupid
Style
Ståckelag
Stångfällning
Ställbåge
Svarslös
Svill, svillan, svillorna
Svinringning / Svinsollon
Svågersäng
Svärbroder
Swärfärdh
Syndan, Södra
Syrtut
Syskonbarn / Åsyskonabarn
Syssling
Systerlott
Syta / Syting / Sytning
Sädesärla
Sänghjelp
Säterirätt
Tacksägelse
Tagesedel
Tallrik
Tavernepenning
Tavring
Teaterobligation
Tebräda
Telde
Testamente
Tidsspillan
Tillgognata
Tioöreskassa
Titulus
Titulus
Tjuka
Tjäksbord
Tolvman
Tomer
Tornagrav
Torpestad
Trave
Tredings
boo
Trolldom
Trähusgeråd
Trögder
Tufsa / Tupsa
Tumanssäng
Tunnlag
Tvenne / Trenne
Tårckepöörte
Täppe
Tömmerlaug / Tömetlauff
Tönna
Tönnar
Undantag
Undantagskvinna
Underhåll
Underlagsman
Undersåte
Ungersven
Uppbud
Uppfostringsbarn
Uppfostringsbarn
Upplyst
Uppmuntringspengar
Urfat
Urfejdebrev
Urmaga / Övermaga
Utanvedsfolk
Utanvedsfolk
Utfattig
Utjord
Utskottsfolk
Utskrivningsmanskap
Vallonpiskare
Vandel
Vandringsman / Vandringskvinna
Vanfrejd
Vanför
Vann sin, var sin
Vapen och svärd
Varhake / Wärhake
Varnad
Venia
Vidervaruman
Vidrig
Visst och ovisst
Vistas
Vit väst = Amerikaväst
Vårdebarn / Vårdbarn
Väggarum / Väggrum
Välaktad, vällärde, högvälborne
Välboren
Värbroder
Värjomålsed
Waxkringla
Werneting
Witterligt = Veterligt
Ymlig
Åbo
Ådermöte
Åhåga
Åka kista
Åldersbetyg
Åsted
Åtte / Ådtte
Åtting / Attung
Äga
Ägor
Äktenskapslöfte
Äldet
Ära och oära
Ärliga / Ärlige
Ärre
Ärvdebarn
Ätjoskada
Ätt
Ättarbot
Ättehage / Ätteplats
Ättelöve / Ättelövesgåva
Ökesskatt
Ölgås
Örk
Örnringar (Öronringar / Örringar)
Överdåd
Öxe-oel

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.