KonverterarenKonverteraren är en funktion där man kan räkna efter äldre svenska måttenheter såsom längd-, yt-, vikt-, rymdmått. Det finns över nittio måttenheter att välja på.
Detta är en betaversion och kan innehålla fel.

Konverteraren

Convert

of

in

Följande enheter finns:

Aln (Avstånd)
Ar (Yta)
Bast (Stycketalsmått)
Centiliter (Rymdmått)
Centimeter (Avstånd)
Daderland (Yta)
Dalamil (Avstånd)
Daler kopparmynt (Valuta)
Daler silvermynt (Valuta)
Deciliter (Rymdmått)
Decimeter (Avstånd)
Famn (Avstånd)
Fat/Åm (våta varor) (Rymdmått)
Fingerbredd (Avstånd)
Finskmil (Avstånd)
Fjärding (torra varor) (Rymdmått)
Fjärding (våta varor) (Rymdmått)
Fjärdinsväg (Avstånd)
Fot (Avstånd)
Gammal mil (Avstånd)
Gnutta (Vikt)
Gram (Vikt)
Gross (Stycketalsmått)
Hektar (Yta)
Jungfru (våta varor) (Rymdmått)
Kabellängd (Avstånd)
Kaffekopp (Rymdmått)
Kanna (torra varor) (Rymdmått)
Kanna (våta varor) (Rymdmått)
Kannland (Yta)
Kappe (torra varor) (Rymdmått)
Kappeland (Yta)
Kast (Stycketalsmått)
Kilo (Vikt)
Kilometer (Avstånd)
Krona (Valuta)
Kryddmått (Rymdmått)
Kubikcentimeter (Rymdmått)
Kvadratmeter (Yta)
Kvarter (Avstånd)
Kvarter (våta varor) (Rymdmått)
Kyndemil (vägsträcka som ett bloss räcker)(Avstånd
Lispund (Vikt)
Liter (Rymdmått)
Lod (Vikt)
Läst (Volym)
Mark (Vikt)
Markland (Yta)
Matsked (Rymdmått)
Meter (Avstånd)
Mil (Avstånd)
Milliliter (Rymdmått)
Millimeter (Avstånd)
Näverskomil (sträcka näverskon höll) (Avstånd)
Penningland (Yta)
Pund(Vikt)
Rev (Avstånd)
Riksdaler bco (riksdaler banco) (Valuta)
Riksdaler riksgäld (Valuta)
Riksdaler rm(riskdaler riksmynt) (Valuta)
Riksdaler sp(riksdaler specie) (Valuta)
Rubel (Valuta)
Runstycke (Valuta)
Skeppspund (Vikt)
Skilling banco (sc bco) (Valuta)
Skogsmil (Avstånd)
Skäppa (torra varor) (Rymdmått)
Skålpund (Vikt)
Smålandsmil (Avstånd)
Spann (torra varor)(halvtunna) (Rymdmått)
Spannland (Yta)
Steg (Avstånd)
Stenkast (Avstånd)
Stock (Stycketalsmått)
Stop (våta varor) (Rymdmått)
Stång (Avstånd)
Tekopp (Rymdmått)
Tesked (Rymdmått)
Tjog (Stycketalsmått)
Tum (Avstånd)
Tunna (torra varor) (Rymdmått)
Tunna (våta varor) (Rymdmått)
Tunnland (Yta)
Tvärhand (Avstånd)
Uns (Guld) (Vikt)
Uns (Silver) (Vikt)
Val (Stycketalsmått)
Västgötamil (Avstånd)
Öresland (Yta)
Örtugland (Yta)

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.