Veteranfordonsrallyt Byarundan

Under den gassande  söndagssolen vid ångsågen i Drängsmark hade närmare fyrtio ekipage samlats för att delta i Byarundan som anordnats av Norrlands motorhistoriker tillsammans med byaföreningarna i Drängsmark, Ostvik, Östanbäck och Frostkåge i samverkan.