Mord och självmord vid Solvik

Home » Timelinr » Mord och självmord vid Solvik

Maj 1924

Ett synnerligen ruskigt mord- och självmord utspelade sig på torsdagskvällen i Frostkåge. Gårdfarihandlanden Nils Rigner (Ragnar) Lundström sköt nämligen då med en revlover en sin systerson, Sven Eriksson-Blom genom huvudet och en helt kort stund därefter sitt eget liv.

Lundström, var, som sagt gårdfarihandlande, och har den senaste tiden varit borta, men kom hem vid 6-7-tiden på aftonen och föreföll nöjd och glad, men var ganska berusad. Han var på aftonen in i en granngård, men gick strax därefter ut varvid han synnerligen omständigt tog avsked genom att taga de innevarande i hand. Någon av dem, som var vittne till detta menade att något ovanligt var å färde.

Lundström hade emellertid gått hem och bett sin 10-årige systerson Sven följa med sig ut. Pojken var i färd med att gå i säng, och rädd för sin morbror, därför att Lundström lär sist då han var hemma ha yttrat att ”den här gången skall du får leva men nästa gång jag kommer hem skall jag dräpa dig”. Dessutom lär Lundström på kvällen provskjutit med revolver och man antar därför att gossen var uppskrämd. Emellertid lirkade Lundström med gossen en stund till dess han fick denne med sig.

De gingo ungefär hundra meter in i skogen varpå ett skott small och en liten stund därefter ännu ett. Personer som skyndade till funne gossen liggande, blödande ur ett skottsår i huvudet. Ett 20-tal meter längre bort låg Lundström skjuten genom huvudet och torde ha ljutit en ögonblicklig död.

Gossen däremot visade svaga livstecken. Sköterskan från ålderdomshemmet eftersändes och läkare anskaffades omedelbart.

Gossen sändes därefter med bil till Skellefteå lasarett där han emellertid i går på morgonen avled.

Läkaren förordnade att liket av Lundström lämnas orört och bevakas men då inte någon under natten kunde förmås vakta blev liket avfört till ålderdomshemmets bårhus.

Angående motivet till den ohyggliga gärningen hysa Frostkågeborna den uppfattningen att mordet varit förberett en längre tid, då Lundström lär ska hava yttrat att ”sådana barn som vi borde inte få leva”.

Han har emellert alltid varit snäll och vänlig med pojken.

Man antagar att Lundström under rusets inflytande fullbordat en gärning, som möjligen förut föresvävat honom. Ekonomiska bekymmer var det icke, då man bland hans efterlämnade tillhörigheter, bl.a 6,555 kr. i kontanta medel (171371 kr. 2014).

Lundström var född den 2 april 1895 och har under de senaste åren rest omkring som gårdfarihandlare. Lundström var ogift.

Med anledning av det inträffade häll landsfiskal O. Gårding i Byske i går polisförhör. Något av vikt utöver det ovan relaterade framkom dock icke.