Solvik blir förläggning åt finska flyktingar

Home » Timelinr » Solvik blir förläggning åt finska flyktingar

1944.

Skellefteå Museums bandarkiv. Inspelning SML 812 Gunhild Bergström, Frostkåge berättar om evakueringen av finska flyktingar till Solviks folkhögskola i samband med studiecirkeln ”Den nordfinska evakueringen 1944-45”. Intervjun gjord av etnologistudenter
från Umeå universitet 1979.